Ashirye muke mubada rayuwarmu akan iyalan gidan manzan Allah (s.a.w.w) bagudu bajada baya kuza akarar damu