Lokacin shan ruwa dai shi ne lokacin sallar Magriba, wato lokacin da rana ta fadi kuma ja-ja-ja-janta da ke gabas ya kawu, to a lokacin mutum yana iya buda bakinsa daga azumi. Sai dai kuma an so mutum ya fara buda bakin da 'ya'yan itace, ko kuma ruwa ko madara, sannan kuma an so a yi sallar magriba kafin a sha ruwan

Har ila yau ana so a karanta wannan addu'a ta kasa yayin shan ruwa:

Haka nan kuma an ruwaito cewa Amirul Muminina Aliyu bn Abi Talib (a.s) ya kan karanta wannan addu'a ta kasa kafin ya sha ruwa:Haka nan kuma an so a karanta wannan addu'a ta kasa a daidai lokacin da mutum ya sa loma ta farko bayan buda bakin:

Haka nan kuma an so kowani dare mutum ya yi wadannan ayyuka, wato:

Ka karanta Surat al-Qadr (Inna Anzalnahu) Sau 1000 .
Recite Surat al-DukhaanSau 100.
Daga nan kuma sai karanta wannan addu'a:

Har ila yau kuma an so kowani dare mutum ya karanta Dua-al-Iftitaah.