GAYYATA! GAYYATA!! GAYYATA!!!

                    lyalan Gidan
          Malam Yakub Muhammad
                          Dana
          Malam Abdullahi Yunusa

           Suna farincikin Gayyatar Ku
                     Zuwa Wajen
              Daurin Auren Ya yansu
             
            ɴᴀsɪʀᴜ ʏᴀᴋᴜʙ (ᴍᴀɴɴᴀ)
                           Da
               Surayya Abdullahi

Wanda za'ayi kamar haka:
Rana: 16th January, 2021 Lokaci: 2:00pm
Wuri: Layin Danhadeja Maraban Jos, Kaduna.

Walimah followi in mediately after the Wedding.

                      R.S.V.P: 
08034564744, 08166426529, 0802581 2003